Algemene voorwaarden

Linneborn Metallwaren GmbH
[www.windwijzer24.nl]
Im Langel 30
59872 Meschede
Duitsland

1 Algemene bepalingen / validiteit

1.1
Linneborn MetallwarenGmbH biedt zijn eigen online winkel onder het domein http://www.windwijzer.nl als professionele partij producten te koop. De volgende algemene voorwaarden (AV) van toepassing op alle via deze online winkel-en e-commerce gerechtvaardigd contracten tussen de klant en Linneborn hardware GmbH

1.2
Klanten in de context van de huidige Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.2.1
Een consument is een natuurlijke persoon die voor een doel dat kan worden toegeschreven noch commercieel, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit in een juridische transactie.

1.2.2
Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die een rechtshandeling concludeert in hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.2 Totstandkoming van de overeenkomst / contract taal / tekst opslag contract

2.1
De in de online shop vermelde producten en diensten heeft een bindend bod in, het is eerder de uitnodiging aan de klant om een bindend aanbod te maken door het plaatsen van een bestelling.

2.2
De klant heeft de mogelijkheid om producten in de online shop en bestel selecteren. Voordat u de bestelling Linneborn Metallwaren GmbH kan de klant de bestelgegevens te verifiëren en eventuele invoerfouten te corrigeren

2.3
Door het verzenden van de order van de virtuele "winkelwagen", de klant een bindend aanbod met betrekking tot de items in deze. Toegang tot deze order wordt de klant onmiddellijk schriftelijk per email Linneborn Metallwaren GmbH bevestigen.

2.4
Linneborn metalen goederen GmbH heeft het recht om het aanbod van de klant binnen drie werkdagen te accepteren na ontvangst van de bestelling. Het contract met de klant komt alleen met de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door Linneborn Metallwaren GmbH.

2.5
Het contract is in het Duits.

2.6
Het contract wordt door Linneborn Metallwaren GmbH worden ingediend. De ordergegevens, samen met het contract, waaronder deze algemene voorwaarden wordt apart verzonden naar de klant schriftelijk. De voorwaarden zijn ook te vinden op de website van de online winkel. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om hun eigen bestelhistorie te halen naar de orde van de virtuele "winkelwagen" op de interne klant. De aanmelding gebeurt rechtstreeks op de website van de online winkel, het leveren van de gebruikersnaam en het eerder bepaald door de klant wachtwoord.3 Prijzen, Verzenden / Betalen

3.1
In verband met de producten en de vermelde prijzen zijn definitief en inclusief alle onderdelen prijs inclusief de omzetbelasting opgelopen. De prijzen zijn echter plus Verzenden.

3.1.1
Voor grensoverschrijdende leveringen in individuele gevallen andere belastingen en / of kosten van toepassing (bv. douanerechten of heffingen) moet door de klant worden betaald.

3.1.2
Het bedrag van de leverings-en verzendkosten of verdere details betreffende de berekening van deze worden apart vermeld in de online winkels.

3.2
Linneborn Metallwaren GmbH aanvaardt de genoteerde en de klant kon kiezen betaalmethodes. De klant kiest de gewenste betaalmethode uit de beschikbare betaalmethoden zelf.

3.2.1
In geval van betaling via overschrijving of Paypal, de klant akkoord gaat, de koopsom plus van toepassing Verzendkosten worden betaald uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van het betalingsverzoek aan hem medegedeeld zonder enige aftrek. De accountgegevens zal samen met het verzoek om betaling worden meegedeeld.

3.2.2
In geval van levering tegen vooruitbetaling van de koopsom plus eventuele levertijd en verzendkosten zijn ten tijde van de aflevering van de zending door de toonaangevende transportbedrijven.

3.3
De klant kan alleen uitoefenen als zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.4 Leveringsvoorwaarden

4.1
De levering van de goederen wordt, tenzij anders overeengekomen met de klant op de scheepvaartroutes naar het leveringsadres dat door de klant. Een pick-up door de klant mogelijk is, is het veel gevraagd om een verzameling date te regelen.

4.1.1
De levering van de gekochte artikelen in het geval van vooruitbetaling per overschrijving uitgevoerd binnen drie dagen na ontvangst van de betaling - tenzij gerelateerd aan het artikel aanbod verwijst specifiek naar een kortere of langere levertijd.

4.1.2
In geval van rembours de verzending van de gekochte artikelen binnen drie dagen na de datum van sluiting van het contract - tenzij gerelateerd aan het artikel aanbod verwijst specifiek naar een kortere of langere levertijd.

4.2.1
Voor bedrijven, het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van het verkochte met de overdracht aan zichzelf of een persoon die gemachtigd is om het te ontvangen, de verzending van de aankoop - inclusief vracht levering - de levering van goederen aan een passend vervoer persoon.

4.2.2
Voor de consument, het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van het verkochte gaat - ook de verzending van de aankoop - met de levering van de goederen aan de consument over dit.

4.2.3
De overdracht is hetzelfde, indien de klant in gebreke is van acceptatie.5 Eigendomsvoorbehoud

5.1
Linneborn Metallwaren GmbH blijft van de goederen verkocht (voorwaardelijke goederen) behoudt het recht om volledige betaling van de koopprijs.

5.2
De klant is verplicht om de goederen met zorg te behandelen.

5.3
De klant is tijdens het eigendomsvoorbehoud vereist Linneborn Metallwaren GmbH een derde partij toegang tot de goederen (bijvoorbeeld in het geval van een aanval) en elke beschadiging of vernietiging van de goederen onmiddellijk in kennis en geven alle informatie en documenten die de steun van de rechten eigenaar zijn vereist. Derden dienen te worden op de buitenlandse eigendom.

5.4
Schending van door de klant contract - in het bijzonder de wanbetaling of in geval van schending van een verplichting op grond van artikel 5.2 en / of 5.3 van deze Voorwaarden Linneborn Metallwaren GmbH is gerechtigd de overeenkomst en de vraag van de gereserveerde goederen te ontbinden.6 Intrekking en follow-

Consumenten hebben recht op een recht uit hoofde van de verkoop op afstand voorschriften. In het geval van de uitoefening van deze verkoop op afstand wettelijk herroepingsrecht, komen de partijen overeen dat de consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen als de prijs van de geretourneerde goederen niet hoger is dan een bedrag van EUR 40,00 of, indien tegen een hogere prijs het ding op te houden met de consument of heeft een gedeeltelijke betaling op het moment van de herroeping nog niet gesmolten, tenzij de goederen niet als besteld. Als consument heb je dan ook het recht om uw contractuele verklaring in overeenstemming met de volgende annuleringsvoorwaarden intrekken.

Voorwaarden

Opname

Je kunt zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, email) of uw contract binnen 14 dagen - indien de goederen vóór de deadline - door het terugzenden van het item terug. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, echter niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet vóór ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet onze verplichtingen op grond van artikel 246 § 2 in verband met § 1 paragraaf 1 en 2 wetsontwerp en onze verplichtingen volgens § 312e paragraaf 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 BGB. De intrekking periode is voldoende om de intrekking of de zaak te sturen.

Linneborn Metallwaren GmbH
[www.windwijzer24.nl]
Im Langel 30
59872 Meschede
Duitsland
info@windwijzer24.nl

Gevolgen

In het geval van een effectieve terugtrekking, de wederzijds ontvangen uitkeringen moeten worden geretourneerd en de eventuele voordelen (bijv. rente) gaven zich over. Als je ze niet of gedeeltelijk, of alleen kan terugkeren in slechte staat verkeren of geef ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijv. voordelen), moet u ons te betalen schadevergoeding. Voor de verslechtering en afgeleide voordelen, moet je schadevergoeding betalen alleen als het gebruik of de verslechtering is te wijten aan een deal met de zaak, buiten de beschouwing van de kenmerken en de werking. Met "het testen van de eigenschappen en werking" naar het testen en uitproberen van de goederen, is het mogelijk en gebruikelijk in een winkel.
Verplaatsbare punten dienen te worden geretourneerd op ons risico. Je moet de kosten van de terugkeer dragen indien de geleverde goederen besteld en komt overeen met de prijs van de geretourneerde goederen niet hoger is dan een bedrag van 40 euro of als u tegen een hogere prijs het ding op het moment van de herroeping nog niet de terugkeer of een hebben contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling verstrekt. Anders de terugkeer is gratis voor u. Niet perceel dingen doe je plukken. Verplichtingen voor terugbetalingen dient te worden voldaan binnen 30 dagen. De termijn begint voor u wanneer u uw opzegging of de goederen, te sturen voor ons met hun ontvangst.

Eind annuleringsvoorwaarden

Het herroepingsrecht:
- Als de goederen die u hebt besteld uw commerciële of professionele doeleinden.
- Worden op maat gemaakt voor goederen die worden geproduceerd volgens de specificaties van de klant of die duidelijk voor persoonlijke behoeften.
- Voor producten die niet geschikt zijn voor terugkeer naar hun aard zijn of snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken.
- Voor de levering van audio-en video-opnamen of software als de schijf werd verzegeld ontsloten door de klant.7 Kennisgeving van transportschade

De klant is Linneborn support hardware GmbH in geval van transportschade zo best zoveel claims tegen de rederij of het vervoer betrokken verzekering worden gesteld. Alle rechten en aanspraken van de klant, in het bijzonder de rechten in geval van defecten van de zaak, zal 7.1 en 7.2 van deze Voorwaarden onaangetast blijven door de bepalingen van de cijfers en deze bevat dus geen deadline voor de rechten van de klant op grond van artikel 8 van deze voorwaarden.

7.1
De klant zal de goederen te controleren bij ontvangst. In uiterlijk waarneembare schade, voor het geval dat de levering nog steeds wordt verondersteld te zijn gewezen aanvaarding van de levering van de schade op de respectievelijke verzenddocumenten en erkennen de verlosser, de verpakking moet worden bewaard.

7.2
Is het (gedeeltelijk) verlies van of schade niet uiterlijk zichtbare, moet de klant hiervan binnen vijf dagen na levering tegenover Linneborn hardware GmbH of binnen zeven dagen na levering aan de rederij, om ervoor te zorgen dat eventuele vorderingen tegen de vervoerder op tijd kan worden gemaakt.8 Rechten in geval van defecten van het ding (garantie)

Eventuele vragen en / of klachten van welke aard dan ook kan altijd via bovengenoemde contactgegevens worden gericht aan Linneborn hardware GmbH.

8.1.1
Geen garantie wordt gegeven voor dergelijke schade als gevolg van onjuist gebruik of behandeling van het product door de klant.

8.2
Als de goederen defect is, de klant, indien en wanneer de omstandigheden dat de wet op de rechten in geval van defecten, een vordering tot verhaal onder § § 437, nr. 1, 439 BGB.

8.2.1
Consumenten hebben de keuze voor zover nakoming door reparatie of vervanging plaatsvinden. Linneborn Metallwaren GmbH heeft het recht, maar de aard van de post moet worden geweigerd indien het is alleen mogelijk met onevenredig hoge kosten en het andere type niet zonder ernstige nadelen voor de consument.

8.2.2
Met betrekking tot bedrijven die Linneborn Metallwaren GmbH voor gebreken aan de goederen naar haar keuze door reparatie of vervanging.

8.2.3
Vermeld in § 437 van de rechten van de nr. 2 en 3 BGB de koper bij gebreken aangetast door de bepalingen van de punten 8.2.1 tot 8.2.2 van deze Voorwaarden waaronder onaangetast.

8.3
Aanspraken en rechten van een ondernemer wegens gebreken vervalt een jaar na aflevering van de goederen aan de klant, aanspraken en rechten van de wettelijke verjaringstermijn van een consument twee jaar na aflevering van de goederen aan de klant. Faciliteren verjaringstermijn in verband met deze termijnen niet van toepassing voor zover Linneborn Metallwaren GmbH aansprakelijk is krachtens paragraaf 9 van deze Algemene Voorwaarden of het gaat om het zakelijk recht van een derde, als gevolg waarvan de overgave van het geleverde kan worden verlangd.

8.4
De cijfers bepaald in § § 478, 479 BGB beroep van ondernemers die getroffen zijn door de bepalingen van de leden 8,1-8,3 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder onaangetast.

8.5
Duidelijke gebreken moeten worden gemeld door handelaren binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de hierboven vermelde contactgegevens, anders wordt de bewering van de aanspraak op garantie is uitgesloten goederen. De intrekking periode is voldoende om het defect indicator sturen.9 Aansprakelijkheid bepalingen

9.1
Volgens de wettelijke bepalingen Linneborn Metallwaren GmbH is volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, veroorzaakt door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim en voor andere schade op basis van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en fraude. Daarnaast Linneborn Metallwaren GmbH is volledig aansprakelijk voor de schade die onder aansprakelijkheid volgens dwingende wettelijke bepalingen, zoals de Wet Productaansprakelijkheid, en in het geval van het verstrekken van garanties.

9.2
Voor die schade die niet wordt gedekt door hoofdstuk 9.1 en worden veroorzaakt door eenvoudige of gewone nalatigheid, aansprakelijk Linneborn hardware GmbH als deze nalatigheid betreft de schending van contractuele verplichtingen waarvan de vervulling essentieel is voor de goede uitvoering van het contract bij allen, en over de naleving kan de klant regelmatig rekenen (kardinale plichten). De aansprakelijkheid van Linneborn Metallwaren GmbH aan de typisch voorzienbare schade is beperkt.

9.3
In het geval van enigszins nalatige inbreuk op de contractuele verplichtingen, de omvang van een van beide Sectie 9.1 of paragraaf 9.2 (zgn. immateriële contractuele verplichtingen) aansprakelijk Linneborn hardware GmbH voor de consument - is dit beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

9.4
Een verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.10 Slotbepalingen

10.1
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

10.1.1
Voor consumenten, wordt deze keuze slechts voor zover de verleende bescherming ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats geldt.

10.1.2
De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) is niet van toepassing.

10.2
Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds, de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst bepaalt de zetel van zijn de Hetzelfde geldt voor Linneborn Metaalwaren Ltd, als de klant een ondernemer en heeft geen algemene bevoegdheid in Duitsland of woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van de actie zijn niet bekend. De kracht van Linneborn Metallwaren GmbH, ook voor de rechter in een ander rechtsgebied blijft onaangetast.

Linneborn Metallwaren GmbH, Im Langel 30, 59872 Meschede, Duitsland